Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Mellody Casuals V.O.F.
Vestiging- & bezoekadres:
Rijswijkstraat 185 Unit 153
1062 EV Amsterdam
Nederland
T: +31 – (0)20 – 615 48 53
M: +31 – (0)6 – 54 78 31 27
E-mailadres: Info@Mellodycasuals.nl
Kvk- nummer: Amsterdam 33249760
Btw- identificatienummer: NL.815060142 B01

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

  Besteld op (DD-MM-YYYY) :

  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

  Bestelnummer :

  Naam/Namen consument(en)

  Adres consument(en) :

  IBAN Rekeningnummer:

  OHandtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  Datum(DD-MM-YYYY):